NVRAM (非易失随机存取存储器)的所有产品-芯源电子|电子元器件分销
尊敬的用户,您好!欢迎光临芯源电子!         忘记密码  
.

 

当前位置: 首页 >半导体与光电子 >存储器 >NVRAM (非易失随机存取存储器)
部件型号 生产商 描述 详细
DS1220AB-100+ MAXIM IC,存储器,NVRAM,16384位,CMOS,DS1220AB-100+
DS1220AB-100+ MAXIM IC,存储器,NVRAM,16384位,CMOS,DS1220AB-100+
DS1220AD-100+ MAXIM IC,存储器,NVRAM,16384 位,CMOS,DS1220AD100
DS1220AD-100+ MAXIM IC,存储器,NVRAM,16384 位,CMOS,DS1220AD100
DS1220AB-200+ MAXIM IC,存储器,NVRAM,16384 位,CMOS,DS1220AB200
DS1220AB-200+ MAXIM IC,存储器,NVRAM,16384 位,CMOS,DS1220AB200
DS1220AD-200+ MAXIM IC,存储器,NVRAM,16384 位,CMOS,DS1220AD200
DS1220AD-200+ MAXIM IC,存储器,NVRAM,16384 位,CMOS,DS1220AD200
DS1225AB-150+ MAXIM IC,存储器,SRAM,65536 位,CMOS,DS1225AB150
DS1225AB-150+ MAXIM IC,存储器,SRAM,65536 位,CMOS,DS1225AB150
DS1225AD-150+ MAXIM IC,存储器,NVRAM,65536 位,CMOS,DS1225AD150
DS1225AD-150+ MAXIM IC,存储器,NVRAM,65536 位,CMOS,DS1225AD150
DS1230AB-70+ MAXIM IC,存储器,NVRAM,262144 位,CMOS,DS1230AB70
DS1230AB-70+ MAXIM IC,存储器,NVRAM,262144 位,CMOS,DS1230AB70
DS1230Y-70+ MAXIM IC,存储器,NVRAM,262144位,CMOS,DS1230Y-70+
DS1230Y-70+ MAXIM IC,存储器,NVRAM,262144位,CMOS,DS1230Y-70+
DS1230AB-120+ MAXIM IC,存储器,NVRAM,262144位,DS1230AB-120+
DS1230Y-120+ MAXIM IC,存储器,262144 位,TTL,并行,DS1230Y-120
DS1230Y-120+ MAXIM IC,存储器,262144 位,TTL,并行,DS1230Y-120
DS1245Y-70+ MAXIM IC,存储器,NVRAM,1048576位,CMOS,DS1245Y-70+
2 
[1-2] 
 
CopyRight © 2013 北京伟鹏华盈电子有限公司 版权所有.