FIFO (先进先出)的所有产品-芯源电子|电子元器件分销
尊敬的用户,您好!欢迎光临芯源电子!         忘记密码  
.

 

当前位置: 首页 >半导体与光电子 >存储器 >FIFO (先进先出)
部件型号 生产商 描述 详细
IDT72V36110L-15PFI IDT IC,先进先出,72V36110L15PFI
IDT72V2113L10PFI IDT IC,存储器,先入先出(FIFO),4M位,256Kx18,10ns,SMT,TQFP80,IDT72V2113L10PFI
IDT72V265LA15PFI IDT IC,memory,FIFO,288Kbit,16Kx18,15ns,SMT,TQFP64,IDT72V265LA15PFI
SN74ALVC7804-40DL TI FIFO Mem Sync Dual Width Uni-Dir 512 x 18 56-Pin SSOP,SN74ALVC7804-40DL
SN74ALVC7804-40DL TI FIFO Mem Sync Dual Width Uni-Dir 512 x 18 56-Pin SSOP,SN74ALVC7804-40DL
SN74V215-15PAG TI FIFO Mem Sync Dual Depth/Width Uni-Dir 512 x 18 64-Pin TQFP,SN74V215-15PAG
SN74V215-15PAG TI FIFO Mem Sync Dual Depth/Width Uni-Dir 512 x 18 64-Pin TQFP,SN74V215-15PAG
SN74ACT2235-30PAG TI FIFO Mem Async Dual Bi-Dir 1K x 9 x 2 64-Pin TQFP,SN74ACT2235-30PAG
SN74ACT2235-30PAG TI FIFO Mem Async Dual Bi-Dir 1K x 9 x 2 64-Pin TQFP,SN74ACT2235-30PAG
SN74V225-7PAG TI FIFO Mem Sync Dual Depth/Width Uni-Dir 1K x 18 64-Pin TQFP,SN74V225-7PAG
SN74V225-7PAG TI FIFO Mem Sync Dual Depth/Width Uni-Dir 1K x 18 64-Pin TQFP,SN74V225-7PAG
SN74V235-15PAG TI FIFO Mem Sync Dual Depth/Width Uni-Dir 2K x 18 64-Pin TQFP,SN74V235-15PAG
SN74V235-15PAG TI FIFO Mem Sync Dual Depth/Width Uni-Dir 2K x 18 64-Pin TQFP,SN74V235-15PAG
SN74V235-7PAG TI FIFO Mem Sync Dual Depth/Width Uni-Dir 2K x 18 64-Pin TQFP,SN74V235-7PAG
SN74V235-7PAG TI FIFO Mem Sync Dual Depth/Width Uni-Dir 2K x 18 64-Pin TQFP,SN74V235-7PAG
SN74V245-7PAG TI FIFO Mem Sync Dual Depth/Width Uni-Dir 4K x 18 64-Pin TQFP,SN74V245-7PAG
SN74V245-7PAG TI FIFO Mem Sync Dual Depth/Width Uni-Dir 4K x 18 64-Pin TQFP,SN74V245-7PAG
SN74V263PZAEP TI FIFO Mem Sync Dual Depth/Width Uni-Dir 8K x 18/16K x 9 80-Pin LQFP,SN74V263PZAEP
SN74V263PZAEP TI FIFO Mem Sync Dual Depth/Width Uni-Dir 8K x 18/16K x 9 80-Pin LQFP,SN74V263PZAEP
SN74V245-20PAG TI FIFO Mem Sync Dual Depth/Width Uni-Dir 4K x 18 64-Pin TQFP,SN74V245-20PAG
2 
[1-2] 
 
CopyRight © 2013 北京伟鹏华盈电子有限公司 版权所有.