ABS 外壳的所有产品-芯源电子|电子元器件分销
尊敬的用户,您好!欢迎光临芯源电子!         忘记密码  
.

 

当前位置: 首页 >机壳与风扇 >电子 / 仪器 >ABS 外壳
部件型号 生产商 描述 详细
03206000 BOPLA 密封,ABS,外壳,灰色,IP65,65x50x35mm
03225000 BOPLA 密封,ABS,外壳,灰色,IP65,82x80x85mm
03226000 BOPLA 盒,ABS,外壳,灰色,IP65,120x80x85mm
03227000 BOPLA 盒,ABS,外壳,灰色,IP65,122x120x90mm
03228000 BOPLA 盒,ABS,外壳,灰色,IP65,122x120x105mm
03221000 BOPLA 盒,ABS,外壳,灰色,IP65,200x120x75mm
03253000 BOPLA 盒,ABS,外壳,灰色,IP65,300x230x85mm
03254000 BOPLA 盒,ABS,外壳,灰色,IP65,300x230x110mm
03255000 BOPLA 盒,ABS,外壳,灰色,IP65,360x200x150mm
03242000 BOPLA 盒,ABS,盒,灰色,IP65,240x120x100mm
03240200 BOPLA 盒,ABS,盒,灰色,IP65,240x160x90mm
03205000 BOPLA 盒,ABS,盒,灰色,IP65,52x50x35mm
03217000 BOPLA 盒,ABS,盒,灰色,IP65,122x120x55mm
03231000 BOPLA 盒,ABS,盒,灰色,IP65,160x80x85mm
03238000 BOPLA 盒,ABS,盒,灰色,IP65,160x120x90mm
03223000 BOPLA 盒,ABS,盒,灰色,IP65,200x150x75mm
03243000 BOPLA 盒,ABS,盒,灰色,IP65,240x160x120mm
03220000 BOPLA 盒,ABS,盒,灰色,IP65,160x80x55mm
03215000 BOPLA 盒,ABS,盒,灰色,IP65,120x80x55mm
03210000 BOPLA 盒,ABS,盒,灰色,IP65,82x80x55mm
2 
[1-2] 
 
CopyRight © 2013 北京伟鹏华盈电子有限公司 版权所有.