EMI 滤波器的所有产品-芯源电子|电子元器件分销
尊敬的用户,您好!欢迎光临芯源电子!         忘记密码  
.

 

当前位置: 首页 >无源组件 >磁性元件 >EMI 滤波器
部件型号 生产商 描述 详细
NFM21PC225B0J3D MURATA EMI 滤波器,NFM21P,2.2uF,6.3V直流,4A
NFM18CC102R1C3D MURATA EMIFIL FILTER NFM18C 0603
NFM18PS474R0J3D MURATA EMIFIL FILTER NFM18P
NFM21PC105B1A3D MURATA EMI 滤波器,NFM21P,1uF,10V直流,4A
NFM18CC222R1C3D MURATA EMIFIL FILTER NFM18C 0603
NFM18CC220U1C3D MURATA EMIFIL FILTER NFM18C 0603
NFM18CC470U1C3D MURATA EMIFIL FILTER NFM18C 0603
NFM18CC471R1C3D MURATA EMIFIL FILTER NFM18C 0603
NFM18CC223R1C3D MURATA EMIFIL FILTER NFM18C 0603
NFM18CC101R1C3D MURATA FILTRE EMIFIL NFM18C 0603
NFM18CC221R1C3D MURATA EMIFIL FILTER NFM18C 0603
NFM18PC105R0J3D MURATA EMIFIL FILTER NFM18P
NFM18PC474R0J3D MURATA EMIFIL FILTER NFM18P
NFM18PS105R0J3D MURATA EMIFIL FILTER NFM18P
NFM18PC104R1C3D MURATA EMIFIL FILTER NFM18P
NFM18PC224R0J3D MURATA EMIFIL FILTER NFM18P
BLM18RK601SN1D MURATA CHIP FERRITE BEADS BLM18R
BLM18PG221SN1D MURATA CHIP FERRITE BEADS BLM18P
BLM18PG121SN1D MURATA CHIP FERRITE BEADS BLM18P
BLM18HK331SN1D MURATA CHIP FERRITE BEADS BLM18H
2 
[1-2] 
 
CopyRight © 2013 北京伟鹏华盈电子有限公司 版权所有.