DOL及星形三角起动器的所有产品-芯源电子|电子元器件分销
尊敬的用户,您好!欢迎光临芯源电子!         忘记密码  
.

 

当前位置: 首页 >自动化及控制设备 >电动机,电动机控制器及周边产品 >DOL及星形三角起动器
部件型号 生产商 描述 详细
LUCA12ES TELEMECANIQUE Std mod. 3A to 12A 4872v ac
LUCA12B TELEMECANIQUE Std mod. 3A to 12A 24v ac
LUCA32ES TELEMECANIQUE Std mod. 8A to 32A 4872v ac
LUCA05FU TELEMECANIQUE Std mod. 1.25A to 5A 110…240v ac
LUCA05ES TELEMECANIQUE Std mod. 1.25A to 5A 4872v ac
LUCA1XB TELEMECANIQUE Std mod. 0.35A to 1.4A 24v ac
LUCAX6ES TELEMECANIQUE Std mod. 0.15A to 0.6A 4872v ac
LUCAX6B TELEMECANIQUE Std mod. 0.15A to 0.6A 24v ac
LUCA18ES TELEMECANIQUE Std mod. 4.5A to 18A 4872v ac
LUCA18B TELEMECANIQUE Std mod. 4.5A to 18A 24v ac
LUCA32FU TELEMECANIQUE Std mod. 8A to 32A 110240v ac
LUCA32B TELEMECANIQUE Std mod. 8A to 32A 24v ac
LUCA05B TELEMECANIQUE Std mod. 1.25A to 5A 24v ac
LUCA1XES TELEMECANIQUE Std mod. 0.35A to 1.4A 4872v ac
LUCA05FU TELEMECANIQUE 标准控制装置,LUCA05FU
LUCA05BL TELEMECANIQUE 标准控制装置,LUCA05BL
LUCA12FU TELEMECANIQUE 标准控制装置,LUCA12FU
LUCA12BL TELEMECANIQUE 标准控制装置,LUCA12BL
LUCA18BL TELEMECANIQUE 标准控制装置,LUCA18BL
LUCA18FU TELEMECANIQUE 标准控制装置,LUCA18FU
2 
[1-2] 
 
CopyRight © 2013 北京伟鹏华盈电子有限公司 版权所有.