Current Transformer的所有产品-芯源电子|电子元器件分销
尊敬的用户,您好!欢迎光临芯源电子!         忘记密码  
.

 

当前位置: 首页 >变压器 >变压器 >Current Transformer
部件型号 生产商 描述 详细
53020C MURATA 10A Current transformer 1:20 ratio
53020C MURATA 10A Current transformer 1:20 ratio
53050C MURATA 10A Current transformer 1:50 ratio
53050C MURATA 10A Current transformer 1:50 ratio
53030C MURATA 10A Current transformer 1:30 ratio
53030C MURATA 10A Current transformer 1:30 ratio
53040C MURATA 10A Current transformer 1:40 ratio
53040C MURATA 10A Current transformer 1:40 ratio
53060C MURATA 10A Current transformer 1:60 ratio
53060C MURATA 10A Current transformer 1:60 ratio
53070C MURATA 10A Current transformer 1:70 ratio
53070C MURATA 10A Current transformer 1:70 ratio
53100C MURATA 10A Current transformer 1:100 ratio
53100C MURATA 10A Current transformer 1:100 ratio
53200C MURATA 10A Current transformer 1:200 ratio
53200C MURATA 10A Current transformer 1:200 ratio
53125C MURATA 10A Current transformer 1:125 ratio
53125C MURATA 10A Current transformer 1:125 ratio
53150C MURATA 10A Current transformer 1:150 ratio
53150C MURATA 10A Current transformer 1:150 ratio
2 
[1-2] 
 
CopyRight © 2013 北京伟鹏华盈电子有限公司 版权所有.